De behandeling

Afdrukken
Op deze  pagina  leggen we  uit wat  de  behandeling inhoud en wat voor effect het op uw lichaam heeft.
 
HUIDTECHNIEKEN ; huidplukken, huid rollen,
 
de  verschillende technieken hebben vooral effect op de huid,maar indirect worden ook de inwendige organen en de spieren beinvloed.
de huidtechnieken hebben als voornaamste effect dat de huid  beter doorbloed wordt,zodat  de huidstofwisseling gunstig wordt  beinvloed,Daarnaast worden verklevingen met het onderhuids  bindweefsel grotendeels opgeheven en word  het  lichaam nog  beter voorbereid op de verdere  behandeling.Afhankelijk van de wijze waarop de technieken worden uitgevoerd hebben de technieken een sederend ( ontspannend ) of stimulerend effect.
Door de huidhandgrepen worden bepaalde cellen (  mastocyten ) in het lichaam geactiveerd waardoor  de stof histamine vrijkomt.
Deze stof zorgt ervoor  dat de  bloedvaten  wijder  worden wat resulteert in een betere  doorbloeding.De huidtechnieken zijn niet bij iedereen goed uitvoerbaar.
daarom vragen we tijdens de behandeling hoe het voelt, het kan soms pijnlijk zijn.
anatomie3
 
EFFLEURAGES;
 
Effleurages zijn ritmisch  en gelijkmatig uitgevoerde strijkingen over de huid met de handen terwijl een zekere  druk  op  de huid wordt uitgeoefend.Er wordt altijd zoveel mogelijk in de richting van het hart gewerkt.De effleurages  worden uitgevoerd  met  tussenstof  (  massageolie ) om de huidweerstand te  verkleinen. Er wordt met de handpmen, de duimen en de vingertoppen gewerkt.Er is  altijd  opbouw  van  intensiteit tijdens  het uitvoeren van de effleuragetechnieken, Het effect is  direct  merkbaar. Het resultaat is dat u zich  ontspant, De huid  word  verwarmd,omdat er  een betere doorbloeding wordt bewerkstelligd.Alle huidfuncties worden verbeterd, zodat effleurages  ook wel onder  de huidtechnieken word  gerekend.
 
PETRISAGE;
 
Petrisage is een techniek waarbij de  spieren gekneed worden. De spier wordt met de volle hand of met delen van de hand als het ware stevig samengedrukt  of stevig tegen de onderlaag uitgedrukt om op die  manier de gehele spier te kunnen behandelen.De spieren van armen en benen worden met een of twee handen opgepakt en stevig gekneed en platte spieren worden op de onderlaag uitgekneed omdat het dan niet mogelijk is om de spieren op te pakken.Tijdens het oppakken en kneden van de spier glijden de handen niet over de huid.
Petrisages  kunnen alleen worden uitgevoerd nadat het te behandelen weefsel eerst uitvoerig is voorbereid,omdat anders een averechts effect ontstaat.
 
FRICTIES (TRIGGERPOINT BEHANDELING)
 
Fricties kun je het beste omschrijven als kleine, cirkelvormige  wrijvingen op het spierweefsel met een vingertop,duim of andere delen van de hand.Om het spierweefsel  te  kunnen bereiken is het  noodzakelijk om enigzins druk op het weefsel uit te oefenen omdat je anders over de huid  heenschuift en dat is niet de bedoeling.fricties worden gedaan op de pijnpunten( verharding,knobbel)  in de spieren zodat op die plek een betere doorbloeding ontstaat,de spierstofwisseling word verbeterd en verhardingen in de spier  zelf kunnen verzachten.